Home

Objecten zoeken

Met dit programma is het mogelijk om op verschillende manieren te zoeken naar objecten in het archief van de Historische kring.
Die objecten kunnen fysieke objecten in het archief zijn, maar ook artikelen in de Veenmol.

Locatie


Objecten die voldoen aan de zoekcriteria worden op het scherm weergegeven samen met hun locatie: ruimte, kast, plank, eventueel containerbox en box.
De begrippen box en containerbox behoeven enige toelichting:
Objecten bevinden zich altijd in een box (een archiefdoos, een map, etc.). Soms zit zo'n box weer samen met andere boxen verpakt in een andere box. De laatste noemen we dan een containerbox.

Voor artikelen in de Veenmol volgen we dezelfde filosofie: de opbergdoos met een hele jaargang noemen we een containerbox, de Veenmol zelf de box en de artikelen de objecten.

De verschillende manieren om te zoeken

De meest gebruikte zoekmethode zal ongetwijfeld zoeken op trefwoorden zijn. Eigenlijk is de term trefwoord niet geheel correct, daar deze soms uit verschillende woorden bestaat (zoals Tweede Wereldoorlog). Maar daar trefwoord zo'n ingeburgerd begrip is, zullen we dat hier blijven gebruiken. 
Omdat bij het invoeren van de objecten met bijbehorende trefwoorden voor de laatste niet altijd een consequente schrijfwijze is gevolgd, hebben we het programma voorzien van een hulpje: in het vakje Hulp bij vinden trefwoord vul je een tekenreeks in die zeker zal voorkomen in het trefwoord dat je wilt gebruiken. Je kunt daarbij ook nog kiezen of die tekenreeks al dan niet vanaf het begin moet voorkomen in het trefwoord. Alle trefwoorden die voldoen worden in de lijst daaronder weergegeven. Als je op één van die trefwoorden klikt, verschijnt deze in het vak onder Zoekregel
. Mocht bovenstaande niet meteen duidelijk zijn, klik dan op het vraagteken bij het hulpvak. Bij de trefwoorden wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. Het is ook nog mogelijk meer trefwoorden te koppelen door middel van een en-relatie (alleen objecten waaraan beide trefwoorden zijn gekoppeld worden geselecteerd) of een of-relatie (het is voldoende dat één van de trefwoorden is gekoppeld om een object te laten selecteren. 
Je krijgt hierover meer informatie als je op het vraagteken bij Zoekregel klikt. Naast trefwoorden kun je ook zoeken op de objectnaam zelf. Of, als het om Veenmol-artikelen gaat, op auteur.